Privacy

WeMakeBotsAngry.com zal er alles aan doen om uw privacy te waarborgen. WeMakeBotsAngry is een Anti bot management service die opgericht is om Internet-Bot verkeer naar een website te onderscheppen die veiligheids risico's met zich meebrengt of de website onnodig belast. En ook Web-scrapers die zich bezig houden met scraping van content proberen we te filteren. Om dit te kunnen doen verwerkt ons Anti bot service systeem veel informatie van elk website bezoek wat we krijgen. Wij kijken naar diverse browser kenmerken (of juist het ontbreken hiervan) en gedrag van de website bezoeker.

Hoe gaan we te werk:

 • We lezen de headers uit en slaan alle kenmerkende informatie van de bezoeker op in de database.
 • We slaan alle kenmerken van de browser op die we kunnen uitlezen op in de database.
 • We slaan geen locatie gegevens op
 • We versleutelen het IP adres voordat we deze opslaan, zodat alle genoemde gegevens die opgeslagen worden niet terug te herleiden zijn naar de website bezoeker.
 • Alle data die we opbouwen wordt met MachineLearning geanalyseerd om zo de nauwkeurigheid te vergroten.
 • Alle data in onze database wordt nooit met derden gedeeld of door derden ingezien, ondanks dat de data niet op personen te herleiden is.
 • We bewaren data alleen als deze de kenmerken heeft van een ongewenste bezoeker, zoals bijvoorbeeld een Bot. Alle records van ongewenste bezoekers die langer 90 dagen inactief zijn worden weer gewist, zolang de Bot actief is blijft de ongewenste bezoeker in de database van WeMakeBotsAngry staan. Overige 'goede' bezoekers worden na 30 dagen weer verwijdert uit de database van WeMakeBotsAngry.
 • Onze website wordt gehost bij Vimexx. De verwerkersovereenkomst van Vimexx vind je hier.

Cookies:

 • We gebruiken alleen functionele cookies en hier hoeven we volgens de wet geen toestemming voor te vragen.

Contact met WeMakeBotsAngry:

 • Bewaren wij de ontvangen email nooit, indien dit noodzakelijk is voor het contact tussen WeMakeBotsAngry en de verzender bewaren we de email(s) niet langer dan noodzakelijk.
 • Wij laten deze ontvangen emails nooit aan derden zien, tenzij dit wettelijk noodzakelijk is.
 • Wij zijn alleen per email te bereiken en zijn zelf vrij om te bepalen of we antwoorden op emails of niet, tenzij hier een wettelijke verplichting op zit.

Beveiliging:

 • Ondanks dat we geen persoonsgegevens verwerken zoals namen, emailadressen, adressen, telefoonnummers, rekeningnummers enz die te herleiden zijn naar personen, nemen we uiteraard (vooral in eigenbelang om de website voort te zetten) de nodige veiligheids maatregelen om de opgeslagen data te beschermen. De enige persoonsgegeven die we opslaan zijn versleutelde IP adressen van alle bezoekers. Email adressen verkregen uit email contact met bezoekers van WeMakeBotsAngry worden nergens opgeslagen. We gebruiken voor email contact een Gmail email adres.

Disclaimer:

 • WeMakeBotsAngry.com is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die voortkomt uit het gebruik van deze site, dan wel uit fouten of ontbrekende functionaliteiten op deze site. Indien u geen toestemming heeft verkregen dan is het u niet toegestaan om de WeMakeBotsAngry.com Content te gebruiken; dergelijk gebruik zonder toestemming kan inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van WeMakeBotsAngry.com en/of haar partners